RCAB

 

 

   

Finansieringsalternativ

RCAB kan genom vår partner erbjuda olika alternativ för finansiering av en investering

Det skall vara enkelt att göra affärer med oss

Vi kan normalt utan långa behandlingstider ge ett besked och lägga fram ett kontrakts-förslag on-line med ett alternativ som passar kunden genom vår direkta klientanslutning till Finansieringsbolaget

Detta finaniseringsalternativ är en trepartslösning där RCAB och kunden gör affären och efter godkännande köper Finansieringsbolaget objektet som genom avtalet ger lease-/hyrestagaren nyttjanderätt till utrustningen

Uppläggen kan vara olika och kundanpassade enligt nedan,

  • Hyrköp på 24 månader
  • Leasing på 36 eller upp till 60 månaders löptid
  • Alternativ med förhöjd första inbetalning eller utan
  • Förutbestämt restvärde på 10% eller högre
  • Säsongsanpassning av betalningsflödet
  • Försäkring på objektet ingår om inte annat avtalats

Fördel

  • Egen likviditet kan användas till att utjämna de dagliga och operativa behoven
  • Hyres/leasingavgiften är löpande avdragsgill (kortare än 20-30 % regeln)
  • Ett externt upplägg kan balansera den löpande investeringskostnaden mot den produktionsnytta som investeringen utgör över den löptid som man valt

Finstilt

Vi reserverar oss för Finansieringsbolagets sedvanliga kreditbedömning som utförs vid tecknandet av ett kontrakt

 

Copyright© RSA Rosengren Consulting // info@rc-ab.se