RCAB

 

 

   

 

 

RCAB med mångårig erfarenhet inom produktionsteknik och maskininvesteringar bedriver försäljning och support av fabriksny och begagnad maskinutrustning.

Verksamheten omfattar även produktionstekniska uppdrag inom montering och automation av kretskortsproduktion.

 

Vi åtar oss att söka och leverera en specifik utrustning för komplettering av befintlig maskinpark med eller utan installation.

 

Uppdragen kan även bestå av att direkt på plats eller indirekt i kundföretaget kompetensavlasta vid kapacitetsbrist eller vägval av teknik, process och maskininvestering samt service med underhåll av maskinpark.

 

I det tillgängliga nätverket finns en utökad kompetens inom DFM, metallurgi, mönsterkort, inköp, IPC samt personal och administration.

 

Leverantörerna av fabriksny utrustning är väl etablerade med mångårig erfarenhet och dokumenterad kompetens.

 

Begagnade utrustningar anskaffas från ett beprövat nätverk med en fördjupad kompetens inom respektive processteg.

 

Inköp av utrustning förekommer också vid överskott eller annan omstrukturering av verksamheter där funktionella maskiner frigörs.

Finansieringsalternativ finns för att balansera produktionskostnaden mot den produktionsnytta som utrustningen utför. 

Välkommen med Er förfrågan

  

 

Copyright© RSA Rosengren Consulting // info@rc-ab.se