RCAB

 

 

   

Länkar

 

Branch information kan läsas på bl.a.:

Evertiq http://www.evertiq.se/

 

Elektronik i Norden http://www.elinor.se/

 

Elektroniktidningen http://etn.se/

 

IPC http://www.ipc.org/

Jedec standards http://www.jedec.org/

Bob Willis SMART Group http://www.bobwillis.co.uk/ppm/Index.asp

Region information runt Öresund:

 

Turning Torso  http://www.turningtorso.se/

Öresundsbron, bildcollage  http://se.oresundsbron.com/page/1219

På andra sidan av Öresund http://www.kopenhamn.com/swedish/start.asp

Branschversion

Kul vinkling på L.E.D. plockad från nätet och med okänd källa

L_E_D_Zeppelin.JPG

Originalet hittar Ni här http://www.ledzeppelin.com/

Datorns tillkomst

Var det så det gick till? Plockad från nätet och med okänd källa

Computer-on-the-way.jpg

 

Copyright© RSA Rosengren Consulting // info@rc-ab.se